Koolielu

KodukordVõsu Kool on üldhariduskool, mis võimaldab õpilasel õppida kolmes kooliastmes. Võsu koolipere lähtub oma tegevuses ja käitumises Eesti Vabariigi seadustest, kooli õppekavast ja koolis vastu võetud kordadest, kehtivatest kokkulepetest ja väärtustest. Kooli kodukord kehtib kõikjal, kus korraldatakse kooli õpilaste õppetööd ja viiakse läbi kooli üritusi. Võsu koolipere käitub väärikalt nii koolimajas viibides kui ka väljaspool koolimaja.

Kodukord

Võsu Kool on üldhariduskool, mis võimaldab õpilasel õppida kolmes kooliastmes. Võsu koolipere lähtub oma tegevuses ja käitumises Eesti Vabariigi seadustest, kooli õppekavast ja koolis vastu võetud kordadest, kehtivatest kokkulepetest ja väärtustest. Kooli kodukord kehtib kõikjal, kus korraldatakse kooli õpilaste õppetööd ja viiakse läbi kooli üritusi. Võsu koolipere käitub väärikalt nii koolimajas viibides kui ka väljaspool koolimaja.

Kodukord