Meie koolist

Põhiväärtused


Vastutan oma tegude eest

Õpin kõiki aineid võimetekohaselt

Sallin teiste eripärasid

Ulatan abikäe kaaslasele

 

Käitun viisakalt ja väärikalt

Olen julge ja aus

Oskan iseseisvalt tegutseda

Lahendan probleeme loovalt

 

Vastutan oma tegude eest

Õpin kõiki aineid võimetekohaselt

Sallin teiste eripärasid

Ulatan abikäe kaaslasele

 

Käitun viisakalt ja väärikalt

Olen julge ja aus

Oskan iseseisvalt tegutseda

Lahendan probleeme loovalt