Õppetöö

Loovtöö


Loovtöö Võsu Koolis teostatakse 8. klassis. mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut. Loovtöö võib olla õpilasuurimus, projektitöö, kunstiteos ning edukas osalemine õpilasvõistlustel või olümpiaadidel. Loovtööga kaasneb eestikeelne kirjalik osa, mis sisaldab protsessi kirjeldust, õpilase enesehinnangut eesmärkide ja tegevuskava täitmise ning töö tulemuse kohta.

Loovtöö juhend

Kirjalike tööde juhend

Loovtöö Võsu Koolis teostatakse 8. klassis. mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut. Loovtöö võib olla õpilasuurimus, projektitöö, kunstiteos ning edukas osalemine õpilasvõistlustel või olümpiaadidel. Loovtööga kaasneb eestikeelne kirjalik osa, mis sisaldab protsessi kirjeldust, õpilase enesehinnangut eesmärkide ja tegevuskava täitmise ning töö tulemuse kohta.

Loovtöö juhend

Kirjalike tööde juhend