Õppetöö

Konsultatsiooniajad


Aine Päev Kellaaeg
1. klass    
2. klass    
3. klass    
4. klass    
Matemaatika    
Eesti keel    
Inglise keel    
Vene keel    
Informaatika Esmaspäev Kokkuleppel
Loodusõpetus    
Kehaline kasvatus    
Ajalugu    
Kirjandus    
Kodundus    
Inimeseõpetus    
Kunstiõpetus    
Tehnoloogia    
Muusikaõpetus    
Ühiskonnaõpetus    
Bioloogia    
Geograafia    
Füüsika    
Keemia    
Karjääriõpe    

 

 

Aine Päev Kellaaeg
1. klass    
2. klass    
3. klass    
4. klass    
Matemaatika    
Eesti keel    
Inglise keel    
Vene keel    
Informaatika Esmaspäev Kokkuleppel
Loodusõpetus    
Kehaline kasvatus    
Ajalugu    
Kirjandus    
Kodundus    
Inimeseõpetus    
Kunstiõpetus    
Tehnoloogia    
Muusikaõpetus    
Ühiskonnaõpetus    
Bioloogia    
Geograafia    
Füüsika    
Keemia    
Karjääriõpe